musiikkiterapeutti pekka kela

Valmistuin ryhmäanalyytikoksi marraskuussa 2008 ja sain Valviran psykoterapipätevyyden marrskuussa 2017. Tällä hetkellä ryhmäterapiatyöskentely keskittyy yksilöterapiaan vertaisryhmässä. Talvella 2018-19 on tarkoituksena aloittaa aikuisten ryhmäanalyyttinen keskusteluryhmä ja musiikkiterapiaryhmiä.

Ryhmäanalyysi on tapa työskennellä ja ajatella koskien ryhmää. Sen synty ajoittuu toiseen maailmansotaan, jolloin S. H. Foulkes joutui monien muiden tapaan pakenemaan Hitlerin mielivaltaa Saksasta Englantiin. Muiden yksinvaltiaiden tapaan Hitler uskoi tietävänsä paremmin kuin muut ja toimi sen mukaan. Seuraukset tiedämme.

S. H. Foulkes alkoi kehittää vuorovaikutuksen mallia, jossa jokainen oppisi ottamaan vastuuta itsestään ja muista pitäen kiinni samalla omista oikeuksistaan. Hän perusti terapiaryhmän, jonka kokemuksista alkoi kehittyä ryhmäanalyysi. Nykyään ryhmäanalyysiä sovelletaan paitsi hoidollisiin pienryhmiin, myös suurryhmiin, työyhteisöihin ja organisaatioihin.

Ryhmäanalyysi ei ole yksittäinen teoria, vaan se on saanut vaikutteita mm. psykoanalyysistä, systeemiteoriasta, sosiologiasta ja antropologiasta. Mielenkiinnon kohteena on erityisesti yksilön ja ryhmän välinen suhde. Ryhmäanalyysi korostaa ihmisen kokemuksen sosiaalista luonnetta.

 

 


Musiikkiterapeutti Pekka Kela, T:mi
Kuurnantie 7 as. 6
87200 Kajaani
Puh. 044 261 6545 
S-posti: musiikkipekka(a)gmail.com
Y-tunnus: 1863656-8

Copyright © 2018 Musiikkiterapeutti Pekka Kela